Jakob Johannes Rønberg - Indkøbschef

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi køb af en kvinde til sex eller blot ordet "kvindehandel" frastøder mig dybt, og det ligger mig meget på sinde at bekæmpe, henholdsvis at få begrænset dette.
Kurt Strand - Journalist

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex og penge er uforenelige størrelser - og fordi købesex er fornedrende for både sælger og køber.
Michael Johnson - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi ingen sælger deres krop frivilligt.
Steffen Carton Nielsen - Jordbrugsteknolog

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi mænd ikke skal bruge deres økonomisk magt over kvinderJeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er dybt forkasteligt, at nogle kvinder i 2008 tvinges til en tilværelse som prostitueret af skrupelløse bagmænd. Desuden mener jeg, at der er generelt er alt for mange menneskelige omkostninger ved et job i sexbranchen.
Charles Kromann - Stud. med.

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ikke tror, at nogen ville vælge at sælge sex, hvis de følte, de kunne lade være. Jeg er af den faste overbevisning, at salg af sex har rod i en ulykkelig fortid.
Janus Homann - Salgs- og projektleder

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution er en form for halvlegal voldtægt.
Jesper Kinch-Jensen - Byrådsmedlem

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er groft undertrykkende at tvinge sig adgang til andre menneskers kroppe. Det gør det ikke bedre at købe det. Det gør andre mennesker til varer.
Jesper Kjærgaard - Sygeplejerske

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er et overgreb på kvinder, og det er årsagen til handel med kvinder, der skal stoppes.
Magnus Heunicke - Medlem af folketinget, Soc.dem.

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg selv er far til to små piger, og det værste, jeg kunne forestille mig for dem, er en skæbne som prostitueret.
Einar Dahle - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det danner grundlaget for en omfattende menneskehandel med elendige forhold for dem, der, direkte eller indirekte, tvinges til at sælge sig selv. At karakterisere det som moderne slavehandel, er ingen overdrivelse.
Kristian Kjærgaard Hansen - Stud. Scient. Pol.

Jeg har taget stilling og støtter et forbud mod sexkøb, fordi købesex er med til at objektivisere kvinder. Ingen mennesker bør betragtes som en genstand.
Simon Kvamm - Musiker og skuespiller

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi så vidt jeg kan se, tyder alt på, samfundet ikke nødvendigvis har godt af, at vi mænds seksualdrift bliver forvaltet efter vores eget (og vores liderligheds) forgodtbefindende.
Læs om prostitution og kvindehandel i 8. marts-intiativets folder 'Tag Stilling'. Bo Skaaning Jensen - Direktør i biotekbranchen

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex er og skal være et forhold mellem to ligeværdige mennesker og ikke en vareydelse, som ydmyger og nedværdiger sælgeren.
Ole Sohn - Folketingsmedlem for SF

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg mener, det især er nødvendigt, hvis man vil gøre noget seriøst ved det store globale problem, som kvindehandel er. Det er pinligt, at Danmark halter så meget bagefter i kampen mod vor tids slaveri.
Leif Max Hansen - Folkeoplyser

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er umenneskeligt for sælger, og menneskeligt nedværdigende at købe en kvindes krop til sine sexlyster.
AndyOp (Andreas Seebach) - Rapper

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi myten om den lykkelige luder netop er en myte.
Villy Søvndal - Folketingsmedlem for SF

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi købesex gør stor skade på den, der sælger, og fordi mennesker ikke skal kunne købe hinanden.
Jan Hansen - Håndværker

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb ødelægger mennesker.
Thomas Funding Therkildsen - Byrådsmedlem i Odense for Socialdemokraterne og studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er et seksuelt overgreb at gå til en prostitueret.
Matias Bredde Jensen - Ungdomskonsulent i LO

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det helt generelt er forkert at købe andre mennesker, og det, der er forkert, skal forbydes og lovgives imod. For mig er dette et spørgsmål om, hvilke værdier vi ønsker i vores samfund, og min holdning er klar.
Morten Hartz Kaplers - Filminstruktør

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi et forbud mod sexkøb skal beskytte prostituerede kvinder og mænd mod udnyttelse, vold, voldtægt, sygdom og et liv under slavelignende forhold.
Nikolaj Kjærby Johansen - Sognepræst

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi køb af sex er misbrug af et andet menneske og en hån mod menneskets Gudgivne seksualitet.
Peter Popowicz - Adm. direktør

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er dybt nedværdigende over for såvel kvinder som kunder. Sex uden kærlighed skal aldrig gøres til en vare.
Peter Westermann - Studerende og folketingskandidat

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi køb af menneskekroppe er udtryk for et sygt syn på kvinder og sex.
Rezgar Rashid - System udvikler

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb krænker kvinders identitet.
Søren Gisselmann - stud.comm

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb har store sociale og menneskelige konsekvenser, og ansvaret ligger hos de mænd, der køber sex.
Thomas Brorsen Smidt - Engelsk-studerende, Syddansk Universitet

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, blandt andet fordi købere af sex, er med til at forstærke den i forvejen uligevægtige seksuelle magt-balance mellem mænd og kvinder!
Lars Gaardhøj - Projektleder og folketingskandidat for Socialdemokratiet i København

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg gerne vil sige til min søn, når han bliver stor, at vi i Danmark ikke accepterer, at mennesker er nød til at sælge sig selv.
Balder Mørk Andersen - Studerende, folketingskandidat for SF

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er menneskeligt og politisk uansvarligt at lade være.
Ulrik Goos Iversen - Lærer

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution gør mennesker og samfund syge og ulykkelige.
Tøger Seidenfaden - Chefredaktør

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er og bliver grotesk, at man skal kunne tvinge andre mennesker til falsk intimitet via pengenes magt. Det er en krænkelse af den grundlæggende ligeværdighed mellem mennesker, der ikke bliver bedre af, at den historisk har været så udbredt. Det har kvindeundertrykkelse i al almindelighed jo desværre også.
Morten Overgaard Jørgensen - Sygeplejerske

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg som mand mener, at det er vigtigt at markere, at jeg ikke går ind for prostitution. Prostitution er ofte et tabu, og det er væsentligt, at mænd begynder at tale om det og vise deres foragt overfor det.
Jørgen Carlslund - Teaterleder

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er et vigtigt signal på niveau med, at vi ikke længere må slå på børn, og så tvinger det mænd til at forholde sig til problemet.
Mikael Togeby - Selvstændig

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det vil være et effektivt middel mod prostitution. Samfundet har et ansvar!
Henrik Lehmann Andersen - Direktør

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb er en nedværdigende handling, både for køber og købte. Samtidig er det imod mit menneskesyn, at man kan købe hinanden i enhver sammenhæng. Endelig er muligheden for sexkøb anledning til kriminelle handlinger, der understøtter uligheden i samfundet.
Stig Iddon Watkin - Pædagog

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg føler, at køb af sex er misbrug af kvinden.
Thøger Nisbeth Henriksen - Gymnasieelev

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi den nemmeste måde at komme kvindehandel til livs er ved et forbud mod køb af prostitution. - Og så er det ækelt.
Martin Thomsen - Konsulent

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg i bund og grund synes, at sex er et privat forhold mellem 2 eller flere mennesker. Så længe der er penge imellem de involverede parter, forsvinder al moral og respekt, og retten til ydmygelse af et andet menneske er til stede i stedet for.
Niels Nørgaard Poulsen - Afdelingsleder

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg tror, at langt de fleste prostituerede ikke prostituerer sig frivilligt, men er ofre for tvang, enten pga. misbrug eller pga. kriminelle, som lokker dem til Danmark under falske forudsætninger.
Benny Engelbrecht - Medlem af Folketinget

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi intet menneske skal kunne købes.
Philip Deleuran - Advokat

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det ikke er en menneskeværdig måde at have et sexliv på, for begge parter.
Thomas Højlt - HR-konsulent

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er grundlæggende klamt at købe sig adgang til andre menneskers kroppe.
Peter Mygind - Skuespiller

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at du ødelægger dine følelser for andre mennesker, hvis du dyrker sex uden nogen form for kærlighed. Et af livets vigtigste grundlag er at kunne vise og have følelser for andre, og ikke mindst nyde kærligheden åbenhjertigt. Den sande lykke finder du i de nære relationer, som kærlighed og sex.
Morten "Pesto" B. Frahm - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg tror på, at det kan hjælpe flere kvinder ud af prostitution.
Harald Børsting - Formand for LO

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg mener, at det er et vigtigt politisk signal at sende, om det samfund vi har - og det samfund, vi gerne vil have. Det handler om frihed, lighed og værdighed for den enkelte.
Hans Markus Borg Mogensen - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg mener, at det er forkert at udnytte andre mennesker. Jeg har i virkeligheden ikke et problem med kvinder, som VÆLGER at prostituere sig, selv når de har andre muligheder. Jeg tror bare, at den gruppe mennesker kan være på et meget lille sted. Mit problem er derimod alle de kvinder, og i få tilfælde, mænd, som enten bliver snydt, tvunget eller presset ind i prostitution. Det er sgu ikke i orden.
Peter Strauss Jørgensen - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg mener, at handel med kvinder er et overgreb, der ikke bør være lovligt.
Axel Boisen - Journalist og producer

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ikke accepterer ulykkelige skæbner som bytte for liderlighed.
Frank Aaen - Medlem af Folketinget for Enhedslisten

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er et vigtigt signal og et supplement til at bekæmpe årsagerne til prostitution.
Lars Henrik Lundsgaard - Selvstændig

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi vi som samfund ikke bør blåstemple den nedværdigelse af individet, som prostitution er.
Jonas Dahl - Folketingsmedlem for SF

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er forkert at købe andre mennesker til seksuelle ydelser, og fordi det er ødelæggende for de mennesker, der bliver tvunget til at sælge sig selv.
Manu Sareen - Politiker, børnebogsforfatter og integrationskonsulent

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi køb af sex grundlæggende er et overgreb og udnyttelse af medsøstre, mødre og døtre i en meget udsat position.
Flemming Knudsen - Rådmand for Kultur og Borgerservice

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution stort set kun rammer kvinder og næsten kun købes af mænd.
Peter Gade - Professionel badmintonspiller

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi vi som samfund er nødt til at gøre noget seriøst ved det store sociale problem, som prostitution er. Det har historisk set altid været en del af verdenssamfundet, og vi har indtil videre ikke formået eller haft viljen til at gøre noget ved det.
Morten Kabell - Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi alt for mange mænd, i alt for mange år, har sat deres egen "ret" til sex over menneskers ligeværd.
Ibrahim Gøkhan - Tandlæge og medlem af Århus Byråd

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi alle mennesker fortjener at live et anstændige liv.
Jan Printz - Arkitekt cand. Arch. MAA

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er nedværdigende. Ikke kun for den, der prostituerer sig, men i lige så høj grad for dem, der krænker og på sigt ødelægger de involveredes inderste grænser for intimitet.
Søren Højlund Carlsen - Kommunikationsrådgiver

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex aldrig har været en manderet og fordi ingen kvinder - frivilligt eller ej - skal være tvunget til at sælge deres egen krop.
Mads Reinholdt - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi så længe vi tillader, at sex er en handelsvare, så er vi også med til at videreføre den negative sociale arv, som mange omsorgssvigtede piger bærer rundt på. Som samfund må vi sige klart fra: Sex er ikke noget, man kan købe!
Martin Grunz - Studerende

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi køb af sex er at udnytte medmennesker i sårbare og udsatte situationer.
Erik Hauervig - Kriminalassistent

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi kunderne, med deres betaling i forbindelse med sexkøb, er med til at opretholde et miljø med stofmisbrug og kriminalitet.
Hans Jørgensen - Journalist

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi et forbud vil gøre det tydeligt, at Danmark ikke accepterer køb af sex.
Karl H. Bornhøft - Folketingsmedlem for SF

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er uværdigt menneskeligt for begge parter. Det skader i voldsom grad den, der sælger, og meget må være til salg i denne verden, men ikke mennesker.
Rasmus Landgreen - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi hvis jeg støtter sexkøb, giver jeg arbejde til menneskehandlere og lignende forbrydere. Forbrydere, der lover trængte kvinder bedring, men i sidste ende sender dem i arbejde som sexslaver.
Kenneth Reinicke - Lektor

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi debatten i Danmark ofte er præget af uimodsagte myteoverleveringer og et funktionalistisk prostitutionssyn, der hævder, at prostitutionen udfylder nogle samfundsmæssige funktioner. Heri forestillingen om, at hvis myndighederne griber ind over for prostitutionen, vil det have skadevirkninger på samfundet. Prostitution opfattes som et nødvendigt onde. Noget af det mest triste er, at de tåbelige fordomme om, at 'hvis ikke mænds seksualitet tilfredsstilles, så går det'galt', ikke kun lever som en forestilling inde i hovederne på mænd. Der er ligeså mange kvinder som mænd, der forsvarer denne holdning. Diskussionen om prostitution tager udgangspunkt i forestillingen om mænds seksualitet som en konstant størrelse, der skal tilfredsstilles. Mænd bliver opfattet som biologiske væsener, der skal tilfredsstilles, ellers går det galt. Ved at tillade køb af sex tillader man misbrug af mennesker, selv om man ved det medfører store omkostninger for de prostituerede.
Michael Pedersen - Træfælder

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi seksuelt samvær og alle de fornøjelser, der kan være forbundet med et sådant samvær, kan være en storslået og fantastisk oplevelse, når det forgår på et ligeværdigt og frivilligt plan, hvor hverken social, økonomisk eller anden nød presser en af parterne til at tage del. Denne ligeværdighed er der så godt som aldrig tale om, når vi snakker om handel med sex - tværtimod. Størstedelen af al prostitution bliver udøvet af personer, der har et eller andet i klemme, og frivillighedens og ligeværdighedens element er derfor ikke tilstede. Hertil kommer, at prostitition for den prostituerede tit og ofte har store, ødelæggende psykiske og fysiske konsekvenser, som kan være næsten uoprettelige. Af de prostituerede jeg har mødt og talt med - mandlige som kvindelige - har ingen af dem været psykisk og socialt velafbalancerede personer, der havde det godt med sig selv, og hvad de foretog sig. De ville langt hellere lave noget andet, hvis de fik en ordentlig mulighed for at vælge.
Bo Asmus Kjeldgaard - Børne- og Ungdomsborgmester

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er en samfundsopgave at komme den kvindeundertrykkende prostitution til livs.
Dennis Kristensen - Forbundsformand for FOA

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg synes, det er forkert at købe et andet menneske. Desuden er konsekvenserne i forhold til handel med kvinder og børn så frygtelige, at alle midler må tages i anvendelse.
Gorm Gunnarsen - Gymnasielærer og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi markedets magt over mellemmenneskelige forhold skal rulles tilbage, så alle på lige fod kan nyde livet i et åbent samfund.
Anders Morgenthaler - Filminstruktør og Direktør

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb er den sidste form for slaveri.
Claus Hjelm - Musiker og tekniker

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ikke tror på, at kvinder sælger sex pga. lyst, men af nød.
Jakob Qvortrup - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi intet menneskes psyke kan eller bør modstå den invasion af kroppen, som loven tillader.
Vernon Jones - Projektkoordinator - Red Barnet

Jeg støtter et forbud mod sexkøb,fordi mænd ikke skal bruge deres økonomisk magt over kvinder.
Oluf Husted - Luftkaptajn (pensioneret)

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb på grund af mine oplevelser som SAS-kaptajn, hvor vi havde adgang til at se, hvordan titusindvis af skandinaviske medborgere, i Thailand, købte sig sexydelser af især mindreårige, drenge og piger.
Niels Vandrefalk - Skuespiller, teaterleder HolbergTeatret

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi betalingssex forvandler mænds og kvinders sexliv til køb og salg af serviceprodukter med ekstrem høj risiko for varige skader på linie med poker, alkohol, tobak, sukker og heroin.
Simon Bjerre - Studerende, formand for KDU, præsident for de nordiske unge kristendemokrater

Jeg har taget stilling og støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er uværdigt, at nogle kvinder skal leve af at sælge deres krop.
Jens Høvsgaard - Journalist

Jeg har taget stilling og støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ikke tror på myten om den lykkelige luder. Når en kvinde er havnet i prostitution, så er hun havnet der ufrivilligt - enten af nød eller på grund af tvang.
Thomas Jensen - Folketingsmedlem for Socialdemokraterne

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ser prostitution som et overgreb på nogle af de svageste mennesker i vores samfund.
Thor Buch Grønlykke - Læge, Medlem af Københanvs Borgerrepræsentation, Socialordfører (S)

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det kan skade kvinder at være prostituerede. Det er efterspørgslen efter prostituerede, der i sidste ende gør, at nogle ender i prostitution. Det kan begrænses med et forbud.
Poul Erik Skov Christensen - Forbundsformand for 3F

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi lovgivningen slet ikke har taget højde for, at sexmarkedet har udviklet sig til et rent Eldorado for bagmænd og banditter, der køber og sælger kvinder som sexslaver, og lader dem voldtage op til 30 gange dagligt. Men efter min mening er det også dobbeltmoralsk, at vi godt kan have en lov, der forbyder at slå børn, men en lov, der kan forbyde vold mod og misbrug af dybt ulykkelige kvinder, den vil man ikke røre ved.
Prokop Suchánek - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg mener, at prostitution bunder i ressourcemangel, som kan løses på måder, der ikke giver psykiske traumer. Det er vigtigt, at vi griber til handling for at reducere antallet af trafikerede kvinder. Tvungen prostitution er slaveri.
Anker Boye - Rådmand

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jorden åbner sig under mig, når jeg tænker på, hvilke liv de prostituerede lever. Det skal og må vi gøre alt for at ændre.
Kim Mortensen - Folketingsmedlem for Socialdemokraterne

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution har udviklet sig til moderne slaveri, og fordi vi med et forbud mod køb af seksuelle ydelser sender et vigtigt politisk signal til alle de mænd, der køber sex, om, at det er forkert at udnytte kvinder for at tilfredsstille deres egen sexlyst.
Kristian Ditlev Jensen - Forfatter

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb er helt almindelig voldtægt forklædt som mandeforlystelse og samfundets platte manipulation: Damerne vil jo selv!
Olfert Kristensen - Faglig Sekretær, 3F Hotel & Restauration

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution er grunden til, at handel med kvinder bliver mere udbredt og organiseret.
Peter Michael - Jurist i LOKK Sekretariat

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det udnytter en ikke ligeværdig kvinde. Det, at man kan købe sex, er med til at adskille sex fra kærlighed.
Søren Søgaard - Formand

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi hele denne industri er nedværdigende for kvinder.
Sune Juul-Sørensen - Stud. comm

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ikke længere tror på myten om den lykkelige luder.
Espen Stegger Ledaal - Journaliststuderende, radiovært og musiker

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi køb af sex underminerer kvindens frihed, står i vejen for reel ligestilling og er en del af en større industri i relation til blandt andet menneskehandel, hvilket på alle måder er fuldstændig uacceptabelt!
Frej Scherfig - RUC studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi at det er den groveste form for slavehandel, der aldrig nogensinde kan accepteres. Og jeg tror ikke på, at noget menneske nogensinde frivilligt ønsker at sælge sin krop til sex.
Jacob Bjerregaard - Forbundsformand

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg grundlæggende er imod, at en svag part skal kunne tvinges til at sælge sin krop.
Jacob Fuglsang Mikkelsen - Kunstner/Kurator

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi vi som mænd ikke skal købe kvinder for vores seksuelle lyster og laster.
Mads Roke Clausen - Direktør i Mødrehjælpen

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex skal finde sted mellem to ligeværdige mennesker. Prostituerede er i et afhængighedsforhold til de mænd, der køber sig adgang til deres krop - og det er ikke ligeværdigt.
Morgan Davlin Johnson - Jurist

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg heller ikke støtter slavehandel.
Morten Svalgaard Nielsen - Sceneinstruktør

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi værdighed er et vigtig element i mødet mellem mennesker.
David Wellejus-Nielsen - Lærer

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex er et privilegium og ikke et krav. Det er vigtigt, at vi som moderne mennesker får gjort op med den devaluering af vores seksualitet, som finder sted overalt omkring os.
Nils Hoyer - Stud. med.

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg tror, at ingen har godt af det miljø, som omgiver prostitution. Hvis der findes kvinder, som selv har valgt at blive prostituerede, tror jeg, at det er fordi, deres alternativer har været endnu værre. Er det et ”frit valg”?
Mads Berg

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg mener, at folk, der køber sig til sex, udnytter en svag gruppe i samfundet. Denne gruppe prostituerer sig, så vidt jeg ved, ofte fordi de har en afhængighed af stoffer og/eller alkohol. Jeg mener ikke, det er en værdig måde for denne gruppe af samfundsborgere at leve på! Og det hjælper bestemt ikke, at mænd bidrager til dette og misbruger kvinder i en svær situation.
Kristian Gaardsøe - Fagforeningsformand FOA Aalborg

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi handel med mennesker er en voldsom undertrykkelse, som skaber stor ulighed mellem kønnene.
Klavs Birkholm - Radiojournalist, Medlem af Det Etiske Råd

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution ikke bare er fornedrende, men direkte livsødelæggende for især kvinderne.
John Ekebjærg Jakobsen - Stilladsarbejder

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution hænger uløseligt sammen med kvindehandel og anden grov udnyttelse af kvinder.
Claus Perregaard - Politisk rådgiver, SF

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution er et produkt af ulighed i chancer i tilværelsen.
Kim Harbers - Area Manager

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi prostitution i mine øjne ikke handler om kvindens ret over sin egen krop, men om en misforstået hensyntagen til mænds seksualitet! For hver lykkelig prostitueret findes der mindst 100, der er der af tvang eller pga. handel med kvinder.
Nikolaj Fuglsang Pedersen - Psykolog

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det købte individ kan få varige mén.
Nikolaj Dahlkild - Lærer

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ej heller støtter slaveri.
Christian Stadager - Projektleder

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er en hån mod og nedgørelse af mine kvindelige medmennesker!
Carsten Levin - Administrerende Direktør

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det først og fremmest kan være med til at ændre holdningen om, 'at-prostitution-er-ok'. Men jeg kan kun støtte et forbud som et enkelt blandt andre værktøjer.
Kevin Vilhelmsen - Sygeplejerske, Stud.Scient. San

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex ikke er en vare, lige som mennesker ikke er en vare. Og fordi den lykkelige luder ikke findes. Samtidig er prostitution medvirkende til at opretholde et kønssyn, der ser kvinder som underlagt manden. Prostitution er noget, der ikke hører hjemme i et samfund, der arbejder på at ligestille kønnene.
Kristen Touborg - MF for SF

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er i strid med min menneskeopfattelse at købe et andet menneske.
Michael Vindfeldt - Advokatfuldmægtig, folketingskandidat for S

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi ingen ville ønske at deres datter, søster eller kæreste kom i praktik eller i aktivering som prostitueret.
Gustav Brade Johansen - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det både er krænkende og stærkt etisk forkasteligt. De, som går til prostituerede, har intet begreb om, hvad de udsætter den anden part for.
Rene Olsen - Bygningsmaler

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ganske enkelt gerne vil sende et signal til mine børn og ikke mindst vores samfund om, at INGEN mennesker er til salg!
Michael Kahr Jørgensen - journalistpraktikant (DJH)

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg er flov over at leve i et samfund, der bidrager til daglig mishandling af mennesker! Prostitution i Danmark er i dag statsligt sanktioneret voldtægt!
Rune Damgaard Stramer - Fuldmægtig

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er grotesk, at det skal være en muligt at købe sig til et andet menneskes krop!
Christoffer Zeuthen - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg ikke tror på myten om "den glade luder".
Bror B. Winther - Musiker

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det ikke er fair at bruge sin egen eller andres krop som værktøj.
Jan - Fagkoordinator

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi visse kvinder ikke selv kan eller tør sige fra overfor mænd, som ikke har reelle hensigter..
Lars Feilberg - Dramachef

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg håber, at et klart politisk signal vil få mænd til at tænke sig om, inden de krænker andre og sig selv.
Dennis Funch Hansen - Studerende

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi jeg finder det ganske inhumant, at mænd søger seksuel tilfredsstillelse ved køb af sex. Den pågældende kvinde bliver blot et middel, et objekt. Desuden bør sex ikke være en salgsvare.
Niels Jakobsen - Skoleleder på efterløn

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex er en vidunderlig ting, der kun kan foregå mellem ligeberettigede parter, og der er ikke tale om ligeret, hvis manden har købt kvinden.
Jonathan Ofir - Violinist

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi uden lovgivning på området, bliver det de svageste, der kommer til at lide. Lovgivning på området vil gøre det sværere at købe sex. Men det er langt fra nok at nøjes med lovgivning. Hele området skriger efter mere åben debat og undervisning i skolerne.
Mogens Stilhoff - Socialudvalgsformand

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er en effektiv måde, hvorpå kvindehandel kan bekæmpes
Mikkel Inumineq Jørgensen - Digital Designer

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi mennesker ikke er en varer, man blot kan købe og bruge, som man vil - med forfærdelige konsekvenser til følge.
Knud Erik Hansen - Byrådsmedlem, Socialdemokraterne

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sexkøb legaliserer seksuel udnyttelse af andre, alt overvejende kvinder.
Henrik Hansen - Skraldemand

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi intet menneske er til salg. Vi har faktisk allerede taget stilling ved slaveriets ophør.
Ynse de Boer - Praktiserende læge

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er uløseligt knyttet sammen med kvindehandel, og menneskehandel er uværdigt og bør bestrides.
Steen Jensen - IT- chef

Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er kvindeundertrykkende og har fremtidige store psykiske konsekvenser for den prostituerede og dennes nærmeste.Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.