Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Christian Stadager
40
Projektleder
Dragør

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det er en hån mod og nedgørelse af mine kvindelige medmennesker!

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Fordi mænd er ”forretnings-basis” for disse vederstyggeligheder. Kun et holdningsskift vil medføre en ’knækket kurve’ og forhåbentligt en dag et absolut minimum af udbudt prostitution.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Fordi det er den mest effektive måde at dæmme op for prostitution i almindelighed og de katastrofale menneskelige følger i særdeleshed!

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Ved ikke at kriminalisere prostitution er det lig med en stiltiende accept fra samfundets side.


Tag selv aktiv stilling og bliv en af mændene her på siden.