Error processing SSI file
Error processing SSI file

 

Navn:
Alder:
Stilling:
By:

Nikolaj Fuglsang Pedersen
31
Area Manager
Århus

Jeg har taget stilling. Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi det købte individ kan få varige mén.

Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Det er vigtigt i forsøget på at skabe nye kulturelle normer, hvor man ikke udnytter andre.

Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
For at beskytte den svage part og sende et tydeligt signal om, at det ikke er acceptabelt.

Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
At bidrage til et samfund præget af ligeværd, respekt og bæredygtighed.

Error processing SSI file